INTRODUKTION MELLEM 

KAPITALEJERE OG

EJERLEDERE 

Bla bla bla ?

Bestyrelseskursus

for ejerledere i Næstved 

Har du en bestyrelse eller vi du have en?

Det er bestyrelsens opgave at skabe værdi på bundlinjen, og en professionel bestyrelse åbner også mulighed for at søge eller tiltrække aktive eller passive investorer. Derfor har vi målrettet bestyrelseskurset til dig, som ønsker at udvikle din virksomhed professionelt ved at optimere en eksisterende bestyrelse eller etablere en ny. På bestyrelseskurset ...

Interview med

kapitalejeren

På et kort fortroligt møde kortlægger vi kompetencer, præferencer og kapitalprofil. Efterfølgende bliver kapitalejeren kun aktiveret, hvis der er en investeringsmulighed, der matcher. 

Dialog med

ejerlederne

Løbende holder vi møder med ejerledere om deres visioner og behov for vækstkapital og strategiske kompetencer. Når behovet for kapital eller kompetencer er defineret, screener vi i forhold til de kortlagte investorprofiler. 

Introduktion

og match

Ved et muligt match kontakter vi først kapitalejeren, der får casen til et fortroligt gennemsyn. Ved en eventuel introduktionen agerer vi vært og mødeleder i det omfang, det er hensigtsmæssigt.

Vi ved, at det er svært at finde den helt rigtige aktive investor. Og vi ved, det kan være en udfordring for kapitalejerne at finde relevante, lokale investeringsmuligheder.

Som ejerleder med virksomhed i Næstved kan du bruge os til at blive introduceret for den kapital og de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle din virksomhed. Og som kapitalejer giver vi dig muligheden for at møde investeringsmuligheder ud fra kriterier, du selv definerer. 

Ring til Anders eller send en mail - alle forespørgsler er velkomne.

Anders er chef for investeringsfremme hos Næstved Erhverv og projektansvarlig for Invest Forum Næstved. Du kan forvente en fortrolig og personlig dialog hvor dine præferencer og ønsker bestemmer både hastighed og retning. 

Mobil: 5588 5255

@: abl@naestvederhverv.dk

W: naestvederhverv.dk
 

www.linkedin.com/in/anderslichinger

Ring til Anders 

Projektansvarlig for

Invest Forum Næstved

Invest Forum Næstved er en del af Næstved Erhverv

Næstved Erhverv A/S · Sct. Peders Kirkeplads 14B · 4700 Næstved

Fortrolighed & persondatapolitik

Copyright (c) 2020 Næstved Erhverv A/S