BESTYRELSESKURSUS

FOR EJERLEDERE OG

INVESTORPROFILER I NÆSTVED 

Start oktober 2021

DU KAN TILMELDE

DIG HER

Har du en bestyrelse, eller vil du have en?

 

Bestyrelseskursus
for ejerledere i Næstved 

Har du en bestyrelse, eller vi du have en?

Det er bestyrelsens opgave at skabe værdi på bundlinjen, og en professionel bestyrelse åbner også mulighed for at søge eller tiltrække aktive eller passive investorer. Derfor udbyder vi et bestyrelseskursus til ejerledere i Næstved, som ønsker at blive opdateret eller klædt på til at optimere en eksisterende bestyrelse eller etablere en ny. Du kan tilmelde dig kurset nu.

 

Sådan etablerer eller styrker du din bestyrelse – og skaber vækst i din virksomhed

Vækst din virksomhed med en professionel bestyrelse

Forestil dig, at du og din bestyrelse sammen udvikler en stærk vækststrategi, at du løbende får sparring på vigtige beslutninger og hjælp til at løse udfordringer i driften af din virksomhed. Hvis du bruger din bestyrelse rigtigt, kan det gøre forskellen for din virksomhed – både på kort og langt sigt.

Når du har gennemført kurset, ved du, hvordan du:

Det er bestyrelsens opgave at skabe værdi på bundlinjen.

Derfor har vi målrettet bestyrelseskurset til dig, som ønsker at udvikle din virksomhed professionelt ved at optimere en eksisterende bestyrelse eller etablere en ny.

På bestyrelseskurset får du værktøjskassen til lige netop det.

1

etablerer en ny bestyrelse

2

løfter en eksisterende bestyrelse til et professionelt niveau

3

overholder regler og best-practice i forhold til bestyrelsesarbejdet

4

bruger bestyrelsen som strategirum til at vækste din virksomhed

 

Bestyrelseskursets indhold

2 aftenprogrammer: yderligere perspektiver på arbejdet i bestyrelsen

På kurset gennemgår vi centrale og vigtige områder såsom: Etablering af bestyrelsen, bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesformandens rolle, samspillet mellem ejere, bestyrelse og direktion, pligter og ansvar i bestyrelsen, selskabsloven og årsregnskabet, samspil med revisor, strategiudvikling og en værktøjskasse med bestyrelsens årshjul.

I løbet af fire kursusdage møder du et hold af erfarne undervisere med ekspertise inden for hver deres område: Ejerledere, professionelle bestyrelsesmedlemmer, advokater, revisorer og rådgivere. Fælles for dem alle er, at de har et højt fagligt niveau og en forståelse for dine udfordringer som ejerleder, hvor du både er ejer, direktør og bestyrelsesmedlem i egen virksomhed.

En professionel bestyrelse giver dig ikke kun sparring omkring strategien for din virksomhed. Den åbner også mulighed for at søge eller tiltrække aktive eller passive investorer. Derfor inviterer vi til et aftenprogram i foråret og et i efteråret, hvor vi belyser bestyrelsesarbejdet fra flere vinkler. Her tager vi fat på kapital- og

finansieringsstrategi, værdiansættelse, det strategiske arbejde

i bestyrelsesrummet og investors involvering i bestyrelsen.

Aftenprogrammet afholdes i samarbejde med Danske Bank og Sydbank.

 

Vi byder på en let anretning, og der vil være indlæg fra kapitalejere, ejerledere, erhvervsprofiler og eksperter.

Kurset består af fire undervisningsdage* i 2021

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 9.00-17.30
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 12.00-18.00
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 9.00-17.30
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 12.00-18.00

*Efter undervisningen 2 af dagene fortsættes med et aftenprogram fra 18.30-20.30 med deltagelse af kapitalejere

og offentlig adgang.

Henvendt til ejerledere og investorprofiler

Ejerledere og investorer i mindre og mellemstore virksomheder, der:

  • Overvejer eller er ved at etablere en bestyrelse

  • Gerne vil rustes til at indgå i eller styrke en eksisterende bestyrelse

  • Ønsker input og konkrete værktøjer ifht. bestyrelsesarbejdet og i forhold til en eventuel udvidelse af ejerkredsen

Pris kr. 8.950,-**

Inkluderet i prisen er:

  • Materialer & forplejning

  • Undervisning

  • Adgang til aftenprogram

  • Uddannelsesbevis inkl. digitalt diplom

 

**Der er et begrænset antal pladser, tilmelding er først-til-mølle. 

Samarbejdspartner og undervisningssted

ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Spørgsmål

Rasmus Holst-Sørensen 

Direktør, Næstved Erhverv

rhs@naestvederhverv.dk  /  5588 5251

- begrænset antal pladser, tilmelding er først-til-mølle -

 

Tilmelding via ZBC

Senest tirsdag den 24. september 2021

Ved tilmelding modtager du en bekræftelse på din

tilmelding. To uger før kursusstart modtager du

undervisningsmaterialet og et detaljeret program.

Kontakt Rasmus 
projektansvarlig for
Invest Forum Næstved

Ring til Rasmus eller send en mail.

Han er direktør hos Næstved Erhverv og projektansvarlig for Invest Forum Næstved samt bestyrelseskurset for ejerledere og investorprofiler i Næstved. Du kan forvente en fortrolig og professionel dialog, hvor dine præferencer og ønsker bestemmer både hastighed og retning. 

Mobil: 5588 5251

@: rhs@naestvederhverv.dk

W: naestvederhverv.dk

Linkedin.com/rasmusholstsørensen

13.12.2021 Fritlagt foto af Rasmus til IIN website.png